24
شهریور

21 روز زمان زیادی برای کاهش قابل توجه تحمل سدیم است؟من به خوردن بیش از حد سدیم عادت کردم ، بنابراین به سختی آن را امتحان کردم تا مقدار آن زیاد شود. من تعجب می کنم که چقدر طول می کشد تا بدون طعم شور آن را کاهش دهم.

ارائه شده توسط / u / poke000
[comments]