۵ بهترین آموزش برای سالمندان


سه نوع ورزش هوازی، مقاومتی و انعطاف پذیری به نام ۵ ورزش برای سالمندان بسیار مهم و ضروری است.

به گزارش ایسنا، بیش از ۶۵ نفر و بیش از ۵۰ نفر با مشکل بالینی به عنوان سالمند تعریف می شوند و دو اتفاق رایج در سالمندان کاهش وزن به دلیل افزایش سن و برون ده قلبی است.

ورزش می تواند با کاهش سرعت از دست دادن عضله، افزایش عملکرد قلبی عروقی، سلامت روان، افزایش توده استخوانی و کنترل بیماری های مزمن و همچنین افزایش طول عمر، به بهبود سلامت و رفاه افراد مسن کمک کند.

سه نوع ورزش هوازی، مقاومتی و انعطاف پذیری برای افراد مسن ضروری و مفید است و باید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این مقاله که توسط فرهاد داریانوش تهیه شده و توسط فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته است، شدت به این معناست: قدرت ورزش هوازی، مقاومت و انعطاف پذیری برای سالمندان می تواند نسبتاً آسان تا حد متوسط ​​باشد و باید به آرامی و به سرعت اضافه شود. برای اینکه به بهترین ورزش فکر کنند و بهترین فعالیت بدنی را کنار بگذارند باید توسط آنها قدرت ایجاد شود.

تمرینات با وزنه برای افراد مسن مانند تمرینات مقاومتی، پیاده روی، دویدن، شنا و دوچرخه سواری عالی است و اگر می خواهید ورزش را در برنامه قرار دهید، باید به عادات ذکر شده توجه کنید.