23
شهریور

900-1200 کالری ناسالم؟ : غذای مقوی


بنابراین من در راه کاهش حدود 20 پوند هستم. من 600 پوند را نگاه می کنم. زندگی و شرم آور است که بخواهیم…

اما چرا یک مرد 600 پوندی کالری دریافتی خود را به 900-1200 کالری کاهش می دهد وقتی یک زن 150 پوندی سعی می کند تا 130 پوند وزن کم کند ، همیشه به من می گویند 1200 کالری خیلی کم است؟ فقط به علم پشت آن علاقه دارم. من احساس می کنم که یک فرد 600 پوندی می تواند کالری بیشتری بخورد و همچنان وزن خود را کاهش دهد و افرادی مانند من بدون آسیب رساندن به متابولیسم می توانند کمتر غذا بخورند. من با خرید 1200 کالری در روز بهترین نتایج کاهش وزن را دیده ام و آنقدر احساس خوبی دارم که کمی گیج شده ام.