25
شهریور

Fairlife Core Power – آیا قانونی است؟ : غذای مقوی


آیا نظری در مورد این نوشیدنی “پروتئینی” دارید؟ من از دیدن این با توجه به اینکه پروتئین بسیار بالایی دارد و همچنین خوب است ، بسیار شک دارم. آیا این حقایق رژیم غذایی برای پروتئین قانونی / قانونی است؟ قدر هر اندیشه ای را بدانید.

همچنین ، من شنیده ام که کوکاکولا متعلق به آنها است ، بنابراین من به کیفیت آنها اعتقاد ندارم. با تشکر