15
مهر

آنچه تأثیرگذارتر است ؛ بد غذا خوردن ، یا درست غذا خوردن؟ : غذای مقوی


آیا خوردن رژیم غذایی مغذی ، بدن ناسالم را سالم تر می کند؟ آیا خوردن بد بیشتر از خوب غذا خوردن بر بدن شما تأثیر می گذارد؟ من در جایی شنیدم که تاثیرات خوردن غذای خوب به آن اندازه که مردم فکر می کنند نیست ، زیرا اینها غذاهایی هستند که بدن باید بخورد.