25
شهریور

آیا افرادی که در فرهنگی زندگی می کنند که باید گیاهخوار باشند درصد خاصی از مزایای مربوط به سلامتی را گزارش می کنند؟ : غذای مقوی


سعی نمی کنید مناظره یا مناقشه ای را شروع کنید بلکه فقط کنجکاو هستید که بدانید. من 3 سال است که گیاهخوار هستم و از رژیم غذایی که دریافت می کنم متوجه مزایای زیادی شده ام. این باعث تعجب من می شود که آیا مردم در فرهنگ های گیاهخواری (بودیسم ، فرهنگ هندی ، کمون هیپی و غیره) تمایل به گزارش عوارض جانبی مشابهی دارند که می تواند مستقیماً با کمبودهای رایج در غذاهای گیاهی مرتبط باشد.