11
شهریور

آیا بین این غذاهای خاص اشتراکاتی وجود دارد؟ : غذای مقوی


آیا بین همه این غذاها وجه مشترکی وجود دارد: رب گوجه فرنگی ، هلو ، لوبیا سیاه ، سیب زمینی و مارچوبه؟

به نظر نمی رسد چیزی واضح در اینترنت مشاهده کنم. شما تعجب می کنید که آیا کسی در این سایت می تواند به روشن شدن کمی کمک کند. پیشاپیش ممنون!