21
مهر

آیا خوردن “بیش از حد” یکبار منجر به از بین رفتن مواد مغذی در طول هضم می شود؟ : غذای مقوی


بگویید کسی “وعده غذایی کامل” مغذی داشته است. آیا مصرف مواد مغذی بر فراوانی و درصد کالری مصرف شده در وعده غذایی در یک زمان تأثیر می گذارد؟

موارد متعددی را ذکر کنید که در آنها شامل غذای روزانه ، کالری و عاقلانه است:

  1. تمام کالری مصرف شده در یک وعده غذایی ؛ آیا بر ساعات روز (صبح ، بعد از ظهر ، عصر ، شب) خوردن این مقدار غذا تأثیر می گذارد؟

  2. چندین وعده غذایی مربع شکل

  3. یک وعده غذایی بزرگ ، یک وعده غذایی کوچک دیگر ؛ آیا وعده های غذایی بزرگ هنگام مصرف در زمان های مختلف اثرات متفاوتی دارند؟

  4. پرورش منظم


خواص جذب کننده مواد مغذی در هر سناریو چیست؟

ویرایش: وزن و مسائل مربوط به سلامتی در مورد مورد بحث نیست. تنها دلیل مورد بحث ، دریافت مواد مغذی و مواد مغذی (ویتامین ها ، مواد معدنی ، ماکرو ، سایر مواد مغذی است که شاید من آنها را نمی دانم ..).

اگر فرکانس کافی نباشد ، “مواد مغذی” وجود خواهد داشت؟

(اگر کسی در این پست بی سواد است عذرخواهی می کنم.)

ویرایش 2: طراحی