10
شهریور

آیا می توانید سبزیجات خام بخورید؟برای تأمین این چند شرط .. این رژیم باید خود ایمنی را درمان کند. من دیدم که یک پزشک با خوردن رژیم گیاهخواری (16 سال و در حال شمارش) بیماری او را درمان می کند ، که به دیگران توصیه می کند. شما روزانه حداقل 2 پوند سبزیجات (سبزیجات روشن ، برگ های سیاه) ، 1/4 فنجان امگا 3 وگان و آب می نوشید. همه چیز دیگر قرار نیست انجام شود (از جمله میوه). همه گفتند این غذا دوام دارد؟ برای پر کردن چه چیزی نیاز دارید؟ و اگر فرد مکمل های لازم را بخورد ، آیا بدن هر آنچه را که نیاز دارد دریافت می کند؟

ارائه شده توسط / u / ymogulevs
[comments]