13
شهریور

آیا کسی می تواند در مورد نیترات ها و نیتریت ها و خطرات سلامتی ILI5؟ من هزاران اطلاعات متناقض در آنجا پیدا می کنم: غذای مغذی


طبیعی و غیر طبیعی مهم نیست – سیاه زخم طبیعی است.

در گوشت های فرآوری شده ، به ویژه آنهایی که در معرض حرارت زیاد هستند (به عنوان مثال بیکن سرخ شده) ، نیتروژن با پروتئین ترکیب می شود. اینها سرطان زا هستند.

گوشت های فرآوری نشده “فرآوری نشده” اغلب برای استخراج کرفس یا گیلاس حاوی نیترات طبیعی به جای استفاده از نیتریت سدیم فرآوری شده استفاده می شود. نتیجه نهایی یکسان است. گوشت فرآوری شده به دلایل مختلفی یک غذای لذیذ است.