30
شهریور

ابزاری که زندگی واقعی کبد را به شما می گوید؟در این بین ، به یاد دارم که در مورد دستگاهی در حال کار بودم که ارزش واقعی غذا را به شما می گفت. کسی میدونه اینطوره یا نه؟

من می دانم که شمع غذا می تواند راهنمای کلی باشد اما واقعاً درست نیست؟

متشکرم

ارائه شده توسط / u / illathon
[comments]