3
مهر

اسطوره؟ قبل از غذا آب بنوشید و ابتدا پروتئین بخورید: غذای مقوی


آیا واقعیت دارد یا افسانه:

– نوشیدن حدود 200 میلی لیتر (لیوان) آب قبل از غذا برای شما مفید است

– پس از یک دوره ناشتایی بهتر است ابتدا پروتئین بخورید

من از منابع متناقض شنیده ام که می گویند بعد از روزه بهتر است ابتدا پروتئین / فیبر بخورید … پس آیا این پروتئین است؟ و چرا؟

سوالات مشابه آب آشامیدنی ؛ آیا واقعاً برای شما مفید است یا باعث می شود احساس سیری کنید و کمتر غذا بخورید؟

ممنون ، ممنون از چند ایده 🙂