15
مهر

الکل به عنوان یک درشت مغذی: یک غذای مغذی


سلام

اگر اشتباه است ببخشید ، من تازه وارد هستم. من واقعاً می خواهم به حل بحث درباره الکل به عنوان منبع انرژی یا درشت مغذی کمک کنم!

استدلال من این است که الکل انرژی را تأمین می کند و بنابراین به عنوان یک درشت مغذی محسوب می شود و برخلاف شمارش کالری روزانه است.

دیگری می گوید ذخیره نمی شود و حساب نمی شود.

و من همچنین گفتم که اگرچه نمی توان آن را ذخیره کرد ، اما از سوزاندن منبع کالری از گردش یا ذخیره آن جلوگیری می کند ، بنابراین باید شمارش شود.

r / غذای مغذی چه می گویید؟

خیلی ممنون.

🙂