9
شهریور

اگر از گیاهان استفاده می کنیم ، آیا نیاز داریم بیشتر بخوریم تا انرژی مشابه رژیم غذایی مختلط را بدست آوریم؟ : غذای مقوی


کسی میتونه اینو توضیح بده؟ آیا برای به دست آوردن انرژی و مواد مغذی مشابه در مقایسه با رژیم غذایی حیوانی + سبزیجات ، باید سبزیجات بیشتری بخوریم؟

و اگر برای دریافت برخی مواد مغذی / ویتامین ها بیشتر می خوریم ، آیا کالری بیشتری نمی خوریم که منجر به پرخوری (کربن بیشتر) می شود؟

متشکرم!