27
شهریور

بادام زمینی منبع بسیار مغذی دانش است. آیا آشپزی یکی از این موارد را کاهش می دهد یا مواد مغذی شخصی یا عملکرد سلامتی را بهبود می بخشد؟ : غذای مقوی


بادام زمینی یک راه عالی برای دریافت مقدار زیادی غذای مغذی است. بیشتر بادام هندی ، بادام ، کنوت و آجیل برزیل. آنها سرشار از مواد معدنی ، به ویژه منیزیم ، پتاسیم و در مورد آجیل برزیل ، سلنیوم هستند. آنها همچنین سرشار از پروتئین ، چربی های سالم و فیبر هستند.

تاثیر شیر روشن یا تیره بر مشخصات تغذیه ای یا فراهمی زیستی این آجیل ها چیست؟