19
مهر

برنامه ریزی رژیم غذایی و روش های خرید غذا برای غذاهای گیاهی: غذای مغذی


من در شهری در اروپا زندگی می کنم که نمی توانم محصولات جدید را در یخچال و فریزر آپارتمانم ذخیره کنم و این بدان معناست که هر 2 روز یکبار خرید می کنم. برنامه ریزی ، خرید و ذخیره سازی همیشه یک چالش و اتلاف وقت است ، به ویژه برای زوج هایی که 50-60 ساعت در هفته کار می کنند. من به موفقیت دیگران علاقه دارم.

هر چند وقت یکبار برای غذاهای گیاهی خرید می کنید؟ چه غذایی را از قبل برنامه ریزی می کنید؟ هر چند وقت یکبار غذا خوردن / خوردن را انتخاب می کنید؟