7
شهریور

بیشتر چه موادی در پودرهای سبز با کیفیت بالا یافت می شود و از چه مواد / پرکننده هایی کمتر از کیفیت پایین استفاده می شود؟ : غذای مقوی


و با ضعف مناسب.

برای کسانی که در برابر گرد و غبار سبز مقاوم هستند ، فقط سبزیجات معمولی کم آب مصرف می شود. اما چرا تغییر بزرگ در مقایسه با سبزیجات سنتی؟ اگرچه 50٪ م effectiveثر هستند ، اما در روزهایی که زمان و راحتی کم است ، بهتر از هیچ کدام نیستند. در بیشتر روزهای دیگر غذاهای کامل می خورم.