6
مهر

تفاوت / تفاوت ویتامین؟میزان اختلاط این نوع مواد مغذی چه تفاوتی دارد.

"وعده غذایی کامل" از جهات مختلف.

Multis جویدنی

برای قرص های زیاد.

به دلایل زیادی چسبناک است.

آیا ویتامین های کامل غذا همان مشکل حذف ویتامین ها از غذا را دارند. مانند اگزالایت ، اسید پپتیک و غیره؟.

آیا در مقایسه با اشکال مصنوعی و ارگانیک از استنشاق جلوگیری می کند؟

آیا بین انتقاد از مصرف قرص یا شکل جویدنی تفاوت وجود دارد؟

آیا برخی ویتامین ها می توانند در تنفس با یکدیگر رقابت کنند و یکدیگر را مهار کنند؟ اما آیا مواردی وجود دارد که بتواند به یکدیگر در تمرکز موثرتر کمک کند؟

آیا واقعا این درست است؟ چه چیزی با هم کار می کند و چه کسانی یکدیگر را دوست دارند؟

با تشکر! 🙂

ارائه شده توسط / u / CinderAmbition
[comments]