26
شهریور

خطای زمان سنج؟ آیا 3 فنجان اسفناج پخته حاوی 2665.5 گرم ویتامین K است؟این چیزی است که من هنگام انتخاب 3 فنجان به دست آوردم "اسفناج ، تازه پخته شده"

آیا می توانید از 3 فنجان اسفناج پخته مقدار زیادی ویتامین K بخورید؟

ارائه شده توسط / u / Helpscript
[comments]