25
شهریور

روشهای هماتوکرین: غذای مغذی


من به عنوان یک دانشجوی شکسته سعی کردم با پول اضافی پلاسما اهدا کنم اما هماتوکریت من همیشه زیر آستانه بود. من مکمل های دوز بالا با ویتامین C (1-2 دوز روزانه) مصرف می کنم. آیا ترفندهای پنهان دیگری در پرورش هماتوکریت به جز گوشت قرمز وجود دارد؟