2
مهر

زمان مصرف مکمل های کلاژن: رژیم غذایی مغذی


هنگام خرید مکمل کلاژن ، به دبیر یک فروشگاه مواد غذایی سالم گفتم که می خواهم یک پودر به پروتئین هضم شود. او پاسخ داد که نباید پودر پروتئین و کلاژن را با خود حمل کنم ، زیرا پودر پروتئین اجازه نمی دهد کلاژن جذب شود … آیا این درست است؟