17
شهریور

سبز Superfood Mix + مولتی ویتامینآیا مصرف روزانه آنها زیاد است ، آیا عوارض جانبی دارد؟

من شنیده ام که در مصرف ویتامین ها زیاده روی شده است.

من هم سالم غذا می خورم و سعی می کنم در هر وعده غذایی سبزیجات بخورم!

ارسال شده توسط / u / Nightblu33
[comments]