26
شهریور

سوالاتی در مورد تغذیه: غذای مغذی


سلام! نوشیدن مایعات در طول روز واقعاً بد است. من به دلایلی که نمی دانم نوشیدن را دوست ندارم. آیا ممکن است برای خفه کردن مایعات 64 ساله من در 2-3 ساعت اول روز ، استراحتی ایجاد شود تا به جای پخش مایعات در طول روز ، از سر راه بروم؟ هر گونه دانش یا توصیه در این مورد بسیار قدردانی خواهد شد! پیشاپیش متشکرم.

درست: علامت گذاری سخت است.