29
شهریور

سوالات متابولیسم :: تغذیه


شاید این یک سوال پوچ باشد – و شاید قبلاً در مورد آن بحث شده است (شما حتی آن را ندیده اید) – اما یک توضیح علمی برای تغییرات متابولیک وجود دارد. این مانند کمبود کالری مزمن است و متابولیسم شما در حال کاهش است زیرا بدن شما “فکر می کند” باید بیشتر غذا بخورید (در این صورت نمی توانید با ورزش یک بار در هفته دوباره دوچرخه سواری کنید). منطقی است و به نظر می رسد ، اما باید نوعی توضیح وجود داشته باشد (به غیر از اینکه بدن شما به گرسنگی شما فکر می کند). ممنون😁