25
شهریور

سوال بمب کالری متر: غذای مغذی


چند ماده غذایی وجود دارد که من در یافتن اطلاعات غذایی معتبر با آنها مشکل دارم (به عنوان مثال سیب زمینی شیرین موراساکی / ژاپنی و سیب زمینی بنفش). اساساً همه منابعی که من پیدا می کنم سایت هایی از نوع بلاگ اسپم یا پایگاه داده های مغذی پر شده از افراد هستند که اطلاعات غذایی را بدون فهرست رسمی ارائه می دهند. در برخی موارد ، خرده فروش داده های غذایی را ارائه می دهد اما با گذشت زمان و زمانی که ریشه وجود ندارد ، تغییر کرده است ، که باعث شد من صحت اطلاعات را زیر سوال ببرم.

من می دانم که برای اندازه گیری اطلاعات غذا از یک بمب کالری سنج آزمایشگاهی استفاده می شود ، اما چه فایده دارد که کسی نمونه ای از چیزی را برای تجزیه و تحلیل ارسال کند؟ یک نمونه معمولاً نمایانگر کل محصول است یا نمونه های زیادی مورد نیاز است؟