5
شهریور

غذای میوه ای ، داستان چیست؟ : غذای مقوی


من خیلی دوست دارم در مورد این موضوع از کسی باهوش تر از من یاد بگیرم.

آیا خوردن غذاهای میوه ای “All Organic” مانند آنی واقعا متفاوت است؟ (بر خلاف چیزی مانند Haribo). پرداخت هزینه مسیر درمانی گران به نظر می رسد.

می خواستم بدانم آیا بازاریابی خوب فقط به من وارد شده است؟

(درخواست دوستی می کند)