23
شهریور

فیبر- آیا باید آرد گندم را یک شب قبل از غذا خیس کنید؟برای خوردن فیبر از غلات کامل استفاده کنید. فقط می پرسم آیا باید آن را مستقیماً به رژیم غذایی خود اضافه کنم یا باید آن را یک شبه در آب خیس کنم؟ اگر موجی در نظر گرفته شود چگونه آن را انجام می دهید؟ با تشکر

ارسال شده توسط / u / MeanderingNinja
[comments]