15
مهر

مخمر مغذی: مواد مغذی موجود در آن ، به ویژه B12 چیست؟ بهترین مارک؟ آیا می توان آن را خام خورد؟من مارک های مختلف را بررسی کرده ام و به نظر می رسد شگفت انگیز است که آنها در چند گرم چقدر مواد مغذی دارند. آیا خوردن آن این مواد مغذی را تأمین می کند؟ آیا تأمین این مواد مغذی بهتر از مکمل ویتامین B و B12 است؟

آیا مصرف بیش از حد ویتامین B مضر است زیرا نمی توان آن را با آب جایگزین کرد؟

ارائه شده توسط / u / ThrowawayLook
[comments]