23
شهریور

من سعی کردم آنچه را که امروز خوردم پیگیری کنم و از میزان آهن موجود در معده ام شوکه شدم: غذای مغذی


من از هر 100 گرم فقط 11 گرم آهن دریافت کردم ، مطمئن شدم که امروز آن را تا حد ممکن سالم و مغذی می کنم اما هنوز آهن ندارم؟

من 2 تخم مرغ و 30 گرم بلوط و یک فنجان چربی همراه سالاد برای مرغ صبحگاهی و ماکارونی برای شام داشتم

چگونه می توانم نیاز روزانه خود به آهن را برآورده نکنم؟