10
شهریور

مکمل ویتامین C خطر ابتلا به سرماخوردگی معمولی در ارتش جمهوری کره را کاهش می دهد: یک کارآزمایی تصادفی-80٪ عفونت های کم خطر 1444 مورد مطالعه 6000 میلی گرم در روز بر روی بیمارhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32139409/

نظر شما در مورد همه اینها چیست

ارائه شده توسط / u / biohacker1337
[comments]