5
مهر

نظر شما در مورد دکتر استن اکبرگ؟ (کانال youtoube): غذای مقوی


سلام ، من اخیراً کانال یوتیوب و اطلاعات واقعی او را پیدا کردم. اما به نظر می رسد هنوز هم به کتو سالم و روزه داری تمایل زیادی دارد. در حالی که مطمئن هستم این کار باعث ارتقاء کار او می شود ، به این معنی که مواد مغذی زیادی را کاهش می دهد و مطمئن هستم که او نمی تواند این کار را تا پایان عمر انجام دهد. آیا کسی ویدئوی او را دیده است و نظر شما در مورد ویدیوی او چیست؟