4
شهریور

نقش ورزش در تمرینات با وزنه


آموزش فست فود

غذای فست فود

مهر ، ۱۳۹۹

فعالیت بدنی منظم در طول زندگی فرد باعث کاهش توده چربی و افزایش توده عضلانی می شود که مصرف انرژی اولیه بدن را افزایش می دهد.

برای دستیابی به این هدف با ما در کلاس های آنلاین نقش ورزش در تمرینات با وزنه وارد.

سهشنبه 8 اکتبر

بیداری ساعت 9 شب

با گفتار دکتر. بنایی

پیوند شماره دریافت می شود 09160358760ارسال پیام در واتساپ.

توسعه یافته توسط WordPress | پوسته: Amigo by Themes4WP