12
شهریور

چه استراتژی های غذایی برای کمک به خوردن احساسی یا استرس زا ثابت شده است؟ : غذای مقوی


من هنوز مطالعه ای در مورد این موضوع ندیده ام. با این حال ، مقالات زیادی در مورد چگونگی غلبه افراد بر خوردن احساسی وجود دارد ، مانند مدیتیشن ، ردیابی کالری و غیره. متشکرم!