22
مهر

چه غذاهایی باید به طور طبیعی مصرف شوند؟ : غذای مقوی


به عنوان مثال ، من می دانم که هنگام پاشیدن آفت کش ها ، توت ها باید به طور طبیعی خورده شوند ، مانند سیب و سبزیجات تازه ، اما میوه ها مانند موز ، پاپایا ، کیوی و غیره چطور. میوه توسط یک لایه خارجی محافظت می شود. هر محصول دیگری که باید در مورد آن بدانم ؟؟