10
شهریور

یک عامل دیگر در محتوای فیبر وجود دارد که برنج قهوه ای را سالم تر از برنج سفید می کند: رژیم غذایی مغذی.


ممکن است برخی مواد به غیر از فیبر در پوسته وجود داشته باشد که برای سلامتی مفید است ، اما برنج قهوه ای دارای آرسنیک بیشتری نسبت به برنج سفید است. این یک مشکل بهداشتی واقعی برای مردم مناطق بسیار فقیر کشورهای ثالث است. بسیاری از غذاهای “سالم” وجود دارند که عوارض مشابهی دارند. کاکائو و جلبک دریایی دو موردی هستند که به ذهن می آیند. آنها همچنین به فلزات سنگین آلوده هستند. محصولات مختلف هستند و سطوح فلزات سنگین یکسان نیستند اگرچه محصولات متفاوت هستند. اما من فقط می گویم به خاطر خطرات آلودگی سنگین آهن آن را فراموش می کنم. ارزشش را ندارد بنابراین من برنج سفید می خورم زیرا آرسنیک زیادی ندارد و از غذاهای دیگر چیزی سالم دریافت می کنم.