9
شهریور

10 دقیقه ماکارونی ناپولی – JSHealth


این غذای ماکارونی واقعا خوشمزه است. پخت فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی غنای زیادی به سس می افزاید. فقط با 10 دقیقه زمان آماده سازی ، مطمئناً این فست فود بسیار زیاد خواهد شد. برای یک گزینه اضافی کرم ، می توانید کوکو کوکو را با ریکوتا جایگزین کنید. در خوردن کوشا باشید!

خدمت: 3-4