13
مهر

مواد مغذی گیاه


کسی منبعی در این باره می داند چرا آیا برخی از گیاهان حاوی مواد مغذی خاصی هستند؟

به عنوان مثال ، بادام زمینی برزیل و محتوای سلنیوم معروف آنها. در مناطقی که بادام زمینی برزیل به طور سنتی پرورش داده می شود ، خاک دارای گوگرد کم اما سلنیوم زیاد است و سپس اسیدهای آمینه ضروری تشکیل می شود. اما اگر بادام زمینی را در جای دیگری بکارید ، آیا این تغییر می کند یا فقط این گیاه توسعه یافته است و در همه جا مورد استفاده قرار می گیرد؟

من یک نواب کامل با اشتیاق هستم